Tak jak w ostatnich latach wspólnymi siłami z Marcinem Wężykiem policzyliśmy zimujące ptaki wodno-błotne na zbiorniku Sulejowskim. Tegoroczna zima sprawił, że zbiornik Sulejowski zamarzł w grudniu (poza cofką), ale obecnie utrzymujące się dodatnie temperatury sprawiły, że w większości odmarzł. Warunki takie sprawiły, że odnotowaliśmy dużą ilość ptaków, ale z mniejszą różnorodnością niż można było się spodziewać.

W sumie doliczyliśmy się 5540 os. ptaków wodno-błotnych. Oczywiście najwięcej jak co roku było krzyżówek ponad 4200, ale licznie przebywały też gągoły. Wyjątkowo liczne były żurawie aż 206 osobniki, które coraz częściej zostają u nas na zimę oraz gęsi. Te ostatnie były reprezentowane przez trzy gatunki: gęś tundrową, gęś białoczelną i gęgawę, która była najliczniejsza z wymienionych gatunków. Stwierdziliśmy również rzadziej zimujące kaczki jak ogorzałkę czy rożeńca. Były również wszystkie trzy gatunki łabędzi, które można u nas spotkać. Wyjątkowo liczna wśród nich była grupa łabędzi krzykliwych, których było w sumie 75 os. W sumie zaobserwowaliśmy 22 gatunków ptaków wodno-błotnych.