W dniu 29 września 2021 r., w progach nieborowskiego pałacu (Muzeum w Nieborowie i Arkadii) dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Katarzyna Krakowska otworzyła uroczystą konferencję rocznicową.

Pierwszym punktem programu było zwiedzenie bardzo ciekawej wystawy „W podróży” prezentującej: sylwetki wybranych polskich podróżników, sposoby dawnego podróżowania, rynsztunek podróżniczy z epoki, zwartość kufrów i pak. Eksploratorzy „ciepłych krajów” zwozili rozmaite „egzoty” – rośliny i zwierzęta, stając się nieświadomymi i niezamierzonymi „importerami” gatunków obcych. Skorzystały z tego np. daniele, do dziś świetnie pomieszkujące sobie w Puszczy Bolimowskiej. Rolę cicerone z wielkim wdziękiem pełniła p. Monika Antczak, Kurator Muzeum.

Potem aleją główną przypałacowego ogrodu wszyscy przeszli do sadu, gdzie w ramach programu „Owoce Pamięci” posadzono kilkanaście jabłoni dawnych odmian, uzupełniając istniejące, stare założenie.

Po trudach sadzenia, w gospodarstwie agroturystycznym „Stajnia Nieborów” zaoferowano uczestnikom regionalny poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Sypienia, a ufundowany przez Wójta Gminy Nieborów.

Część merytoryczna obejmowała wykłady:

  1. „Gatunki inwazyjne zagrożeniem dla bioróżnorodności” - dyr. Katarzyna Krakowska; m. in. o niebezpieczeństwach beztroskiej introdukcji gatunków obcych i wynikających stąd zagrożeniach dla bioróżnorodności.
  2. „Regulacje prawne dotyczące gatunków obcych i inwazyjnych” - p. Ewelina Siudak, Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Natura 2000 w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi; m in. o ustawie o gatunkach obcych, z dnia 11 sierpnia 2021 r., i wynikających z niej nowych obowiązkach dla władz samorządowych.
  3. „Rośliny inwazyjne: zagrożenie z innych światów” – dr Anna Traut-Seliga, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach, m in. o dylematach wynikających z pojawiania się w przyrodzie obcych gatunków: pożyteczne i estetyczne czy wrogie i zagrażające ?...
  4. „Obce i inwazyjne gatunki owadów w faunie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego: stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” – dr Radomir Jaskuła, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, m in. o obcych gatunkach już zadomowionych w Puszczy Bolimowskiej i skutkach ich obecności.
  5. „Gatunki obce i inwazyjne kręgowców” – p. Kinga Nowak, starszy specjalista w Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m in. o najczęściej notowanych „obcych” w naszym Parku i przenoszonych przez nie chorobach.
  6. „Działalność Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w pigułce” – p. Agnieszka Pruszkowska, główny specjalista w Oddziale Terenowym Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, m in. o zadaniach realizowanych przez Oddział w ostatnich latach.

Konferencji towarzyszyły wystawy:                                                                                                
- liści i roślin obcych i inwazyjnych występujących na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;                                                                                                                                 
- plansz tematycznych dotyczących wybranych gatunków obcych,                                                 
- plakatów i ulotek informujących o gatunkach obcych i inwazyjnych wydanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska,                                                                                        
- przetworów (konfitur) wytworzonych z roślin inwazyjnych, które można było spróbować.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również współorganizatorom:                                                                                          
- Muzeum Narodowemu w Warszawie - Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
- Gminie Nieborów i Kołu Gospodyń Wiejskich z Sypienia,
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi,
- Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego (A.P., S.P.).
Foto: Krzysztof Pira, Stanisław Pytliński