W ramach współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR) pracownicy ZPKWŁ OTNPK w Moszczenicy odbyli wspólny patrol nad zbiornikiem Sulejowskim.

Skontrolowano oznakowanie na plażach znajdujący się przy zbiorniku oraz wstawiono nowe tablice informacyjne celem poprawy bezpieczeństwa nad zbiornikiem.