Informacja o dniu wolnym od pracy 2 maja 2022 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

            Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZPKWŁ dzień 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od pracy dla następujących komórek organizacyjnych:

  1. Oddziału Terenowego Sieradzkich Parków Krajobrazowych w Sieradzu.
  2. Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy
    i w Przedborzu.
  3. Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi.
  4. Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Łodzi.

            Dzień 2 maja 2022 roku dla Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w Skierniewicach jest dniem roboczym.