12 kwietnia 2018r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się eliminacje finałowe VII edycji konkursu "Wiosna ach to TY".

Konkurs informatyczno-przyrodniczy dedykowany jest dla uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego OT Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich od samego początku trwania konkursu jest jego współorganizatorem i jak co roku przygotował dla uczniów i ich opiekunów prelekcję przyrodniczą. W tym roku dotyczyła ona tamatu pszczół i trzmieli Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, ich roli w przyrodzie i sposobie ich ochrony.  Konkurs patronatem objeli: pan Witold Stepień - marszałek województwa łódkziego oraz pan dr Grzegorz Wierzchowski - Łódzki Kurator Oświaty. Gratulujemy zwycięzcom!!!

 

tekst: Krystyna Rozensztrauch-Sosnowska